Svårhanterliga människor: Personer med personlighetsstörningar

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Personlighetsstörningar

Bland vänner och familjemedlemmar finns det alltid människor som skapar problem för oss. De kan skapa negativa känslor, såsom oro, ångest, nervositet, rädsla eller irritation.

Oavsett om det handlar om vänner, chefer, lärare, skolkamrater eller vår livspartner, är det bra att ha en grundläggande kunskap om personlighetsstörningar.

Det är en myt att personer som lider av personlighetsstörningar inte kan förändras. Men för att förändring skall kunna ske, krävs motivation och vilja. Vi bör också komma ihåg att alla är till en viss grad oroliga, histrioniska, narcissistiska, paranoida, aggressiva, depressiva, etc. och att vi alla har en tendens att projicera våra brister på andra.

Vad man menar med personlighetsstörning skiljer också sig från kultur till kultur, stad till stad, land till land och från en tid till en annan.

Endast när en person har en personlighet som på ett markant sätt skiljer sig ut från mängden brukar man tala om personlighetsstörningar. Eftersom den som har en personlighetsstörning oftast inte ser problemet hos sig själv, behöver man ha tålamod och tolerans.

Brist på förståelse för personlighetsstörningar leder ofta till konflikter. Vissa gånger och under vissa omständigheter, slutar vi också med att vi förminskar oss själva och försöker vara den personlighetsstörda till lags. Man försöker uppfylla deras behov, medan man bortser från sina egna.

Med större förståelse utvecklas däremot nya insikter.

 

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André